7 เทคนิคพัฒนาไอคิว อีคิว

Posted in Management, Parents Skill, Special Contents

Facebook Twitter Email

อย่างไหนแก้ยากกว่ากัน ระหว่าง คิดไม่ได้เลย กับ ไม่ได้คิดเลย
คมคิด: ขวานทื่อ หากไม่ลับให้คม ก็ต้องออกแรงมาก (Adapted from Ecclesiastes 10:10, 2012)

ดช.สมปองกับ ดช.สมคิดเดินป่าอยู่ด้วยกันจนกระทั่งมาเจอเสือที่ดูท่าทางทั้งหิวและปราดเปรียว ดช.สมปองล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยิบรองเท้าสุดโปรดมาสวม ดช.สมคิดมองอย่างงงๆแล้วถามว่า…
“นี่แกคิดว่าใส่รองเท้าไนกี้คู่นั้นแล้วจะวิ่งเร็วกว่าเสือหรือไง”
“ข้าไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าเสือหรอก” ดช.สมปองตอบ “แค่วิ่งเร็วกว่าแกก็พอแล้ว”

จะว่าไปแล้ว ที่ดช.สมปองตอบก็ไม่ผิดใช่มั้ยครับ…หากไม่นับเรื่องเอาแต่ตัวเองรอดแล้วล่ะก็ เรียกว่าดช.สมปองมีกึ๋นไม่น้อยเลยทีเดียว ทำเอาดช.สมคิด อึ้งไปเลย (ฮา)

หากมองในแง่หลักการตัดสินใจและการแก้ปัญหา (Decision making & Problem solving) ก็เรียกได้ว่า ดช.สมปองคิดแบบภาพรวม (Holistic thinking) คือไม่ได้มองเห็นแค่ภาพย่อยคือตัวเสือ แต่มองเห็นภาพใหญ่ทั้งหมด คือ มีตัวเขา เพื่อนเขา และเสือที่กำลังหิว ในทางจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) นั้นคนที่คิดเชิงองค์รวมเป็น จะสามารถคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ได้อย่างดีเช่นกันอันเป็นการใช้สมองทั้ง 2 ซีกประสานกัน

ตอนผมออกแบบหลักสูตรเพื่อ “เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก” ให้แก่กระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศ ผมเสนอโมเดล GOER เพื่อพัฒนาสมองเด็กอย่างครบวงจร อันได้แก่ Goal ตั้งเป้า, Opportunity เอื้อโอกาส, Effort การลงแรงต่อเนื่อง, Reward รางวัล ซึ่งจะทำให้พัฒนาสมองได้ทั้ง 2 ซีกอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ เพื่อเสริมสร้างเด็กไทยเราให้มีพัฒนาการสู่แถวหน้าแห่งประชาคมอาเซียน ผมขอเสนอ 7 เทคนิคพัฒนาไอคิว&อีคิวให้เด็ก เรามาสำรวจด้วยกัน

แบบสำรวจเทคนิคพัฒนาไอคิว อีคิวให้เด็ก (Child development technique Check) (กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.HowAreYou.co.th)
ช่วงที่ผ่านมา ท่านทำอะไรเพื่อพัฒนาเด็กๆ บ้าง? (กรุณา√หน้าข้อตามจริง)
1. กอดเด็กๆ เป็นประจำ
2. สนับสนุนให้เด็กๆดื่มนมเป็นประจำ (โดยเฉพาะนมแม่)
3. มีคำถามให้เด็กๆคิดอยู่เสมอ
4. ให้รู้จักเขียนบันทึก
5. จัดหนังสือคุณภาพสำหรับเด็กมาไว้ให้เรียนรู้
6. เล่นเกมตอบปัญหากับเด็กๆ
7. จัดหาสื่อเสริมการเรียน วิชาต่างๆให้

แปลผลและข้อเสนอแนะ: ยิ่งมีมาก ยิ่งแสดงว่ามีวิธีเสริมสร้างไอคิวอีคิวให้เด็กได้มาก เพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ ผมมีหลักสูตรแนะนำ ได้แก่ EQ…หัวใจแห่งพลังทีมสร้างสุข, มุ่งสู่คนแถวหน้าแห่ง AEC…ด้วย 8 ทักษะชีวิต (Life skills), คิดเชิงระบบ…อย่างผู้นำที่เหนือชั้น (Systems thinking) สนใจTraining กรุณาติดต่อ 02-9422420; Yparanan@Gmail.com

“ไม้เรียวในมือผู้เข้าใจ สร้างวินัยให้ชีวิตเด็ก” ท่านเห็นด้วยหรือไม่?

ข้อมูลอ้างอิง
ที่มา:ดัดแปลงจาก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย. Retrieved 20 Mar 2013.
from 113.53.232.2/…/1470_4%20การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย.ppt
เรื่องตลก ขำขัน. วิ่งเร็วกว่า. Retrieved Mar 21, 2013. from http://www.tourthai.com/joke.php
Ecclesiastes 10:10 (2012). Biblica. Retrieved Feb 24,2012. From http://www.biblica.com/bible/browse-books/

————

468 ad