เข้ากับใครๆ ก็ได้…ด้วยการสื่อสารสไตล์ 5ข.

Posted in Management, Parents Skill, Skill Lesson, Special Contents

Facebook Twitter Email

บรรดาคนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟัง
ก็เหมือนคนถอดเครื่องแต่งกายออกในวันที่อากาศหนาว (Adapted from Proverbs 25:20, 2012)

มิสเตอร์แวน เป็นหมอ ที่ถูกส่งไปทำงานในยุโรป พอไปถึงที่ เขาก็ส่งโทรเลขถึงภรรยาที่อยู่ถึงอเมริกา แต่บังเอิญบุรุษไปรษณีส่งผิด เขานำโทรเลขไปส่งให้บ้านคุณนายแวนอีกคนหนึ่งซึ่งสามีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เอง
ทันทีเปิดโทรเลขอ่าน คุณนายแวนก็แทบจะหัวใจวายเนื่องจากโทรเลขมีข้อความว่า
“ถึงที่หมายโดยปลอดภัยเช้าวันนี้เอง หวังว่าคุณคงจะตามผมมาเร็วๆนี้ ”

คุณนายแวนเข้าใจว่า ให้ตามไปที่ไหนครับ? (ฮา)…ท่านผู้อ่านครับ…บางข้อความแม้สั้น แต่ก็โดนใจได้นะครับ หากสื่อสารในเวลาที่เหมาะสม อาจเรียกได้ว่า “คำเดียวที่ถูกกาละ ก็โดนจริงๆ”

ก่อนบรรยายหัวข้อ “ถอดรหัส 7อุปนิสัยแห่งประสิทธิผลสู่ทีมขีดสมรรถนะสูง” ให้กับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ทางฝ่ายบุคคลมาบอกผมว่า “คุณหมอ บางคนทำงานด้วยกันมาก็นานแล้วนะ แต่ไม่พูดกัน คุณหมอช่วยหน่อย” ผมจึงทำบรรยากาศให้มีการเขียนจดหมายจากใจถึงกัน แล้วเปิดเพลงบรรเลง ไฟสลัวๆ หลังจากดูคลิปวีดีโอซึ้งๆ ก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆ ของกันและกัน แล้วก็ให้ลุกเดินไปหากันพูดสิ่งที่เขียนไว้แก่กัน เช่น ขอบคุณ ขอโทษ อวยพรกันและกัน ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนเลยครับ เกิดความรักผูกพัน สามัคคีในองค์กร ซึ่งบางที่ผมก็ใช้ในการเขียนและพูดถึงกันในครอบครัวได้ด้วยครับ

เพื่อเสริมสร้างความรักผูกพันต่อกันทั้งในองค์กรและในครอบครัว วันนี้ผมขอเสนอทักษะจดหมายจากใจ ลองใช้ดูครับ

ทักษะจดหมายจากใจ (Love letter)
เป็นการเขียนหรือพูดบอกสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ให้คนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างเปิดเผย จริงใจ และเป็นเชิงบวก อันนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีงามต่อกันในครอบครัวและองค์กร อาจแบ่งจดหมายออกได้เป็น 5 ส่วน เรียกง่ายๆ ว่า 5ข. ดังนี้
1. ขอบคุณ
ฉันขอบคุณท่านที่ช่วย…
2. ขออภัย
ช่วงที่ผ่านมา หากมีสิ่งใดที่ฉันทำให้ท่านไม่สบายใจ อย่างเรื่อง…ฉันอยากบอกว่า ฉันเสียใจ ขอโทษจากใจจริง
3. ขอให้ช่วย
ถ้าเป็นได้ ฉันขอท่านช่วยเปลี่ยนเรื่อง…
4. ขอบอก
ฉันรู้สึกประทับใจท่านในเรื่อง…
5. ขออวยพร
ฉันขออวยพรให้ท่าน…

ใครบ้างที่เราควรจะเขียนจดหมายจากใจอยู่เสมอๆ?…คนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราในครอบครัว, ในที่ทำงาน, ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน 3 กลุ่มนี้ ได้แก่…
1. คนสนิท คนใกล้ชิดที่ฉันรู้สึกอยากขอบคุณในน้ำใจไมตรี
2. เพื่อนบางคนที่ฉันรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจเมื่อนึกถึงเขา
3. บางคนที่ฉันรู้สึกชื่นชอบประทับใจ

เพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ ผมมีหลักสูตรแนะนำ ได้แก่ สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วย Smart 7Q; ปลุกยักษ์ให้ตื่น…ด้วยพลังคิดบวก (Positive thinking), ถอดรหัส 7Habits plus…ไขภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ และท่านสามารถดูตัวอย่าง Workshop ที่ https://www.youtube.com/user/yparanan/videos, สนใจกรุณาติดต่อผมผ่าน e-mail ที่ Yparanan@Gmail.com หรือฝากข้อความผ่าน facebook ที่ www.facebook.com/yparanan

————

ข้อมูลอ้างอิง
เรื่องตลก ขำขัน.จดหมาย จาก คุณแวน. Retrieved Feb 25, 2013. from http://www.tourthai.com/joke.php
Proverbs 15:1, Proverbs 25:20 (2012). Biblica. Retrieved Feb 24,2012. From http://www.biblica.com/bible/browse-books/

468 ad