บทบัญญัติ…ใหญ่สุด & ใจใหม่ TED

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

กระจกอย่างเดียวล้างหน้าไม่ได้ ฉันใด  กฎระเบียบอย่างเดียวก็เปลี่ยนคนไม่ได้ ฉันนั้น…แล้วทำไง? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา

468 ad