มก. 1-8 & รู้เปลี่ยนโลก ABC

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

การเรียนรู้ที่แท้จะไม่เกิดขึ้น จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏ…เอ แล้วฉันรู้มาก หรือ รู้จริง กันแน่? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา

468 ad