อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 1

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ชีวิตอยู่รอด  ด้วยสิ่งที่เราหามาได้ แต่ชีวิตมีค่า ด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป …Winston Churchill

มาสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & กรณีศึกษา

468 ad