อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 2

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

“การให้” จะเป็นที่จดจำ ควรพิจารณาสิ่งใดก่อน ระหว่าง “เขาต้องการอะไร” VS “ฉันอยากให้อะไร” มาสร้างการให้ที่มีความหมายด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible story & กรณีศึกษา

468 ad