มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 2

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่เรียกว่านวัตกรรม จนกว่าจะ “ทำให้เกิดขึ้นจริง”…แล้วฉันใช่คนที่ “ทำให้เกิดขึ้นจริง” กี่มากน้อย? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 3ร. & Bible Story…เพื่อตอบข้อ 4-7 & กรณีศึกษา…เพื่อตอบข้อ 8-11

468 ad