รู้จัก VS รู้ใจพระคริสต์…แบบไหนโตจริง?

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

พระฉายของพระเจ้า ตอน 3: พระฉาย 2 & สวมใจ Read

คนฉลาดรู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่ปราชญ์รู้ว่าคำถามคืออะไร…แล้วเพื่อรู้ใจพระเจ้า จะถามอย่างไร?

หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ Read อะไรไม่ปกติ? ; Bible Project…เพื่อตอบข้อ 1-3; Bible Story…เพื่อตอบข้อ 4-7

468 ad