คุณคือพลัง

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด
         จัดอบรม เรื่องคุณคือพลัง ให้กับกลุ่ม The President’s Learning Club
ในวันที่ 3 กันยายน 2552
ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอเมอรัล กรุงเทพฯ

468 ad