บทความคิดบวก+

Skill LessonParents SkillManagementSpirituality

สอนแล้ว ยังเฉย…ต้อง 3 ช.

Posted by on 17-09-21 in Special Contents | 0 comments

สอนแล้ว ยังเฉย…ต้อง 3 ช.

เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้…แล้วลับคมแบบไม่บาดมือ ทำไง? หาคำตอบด้วยกันใน กาลาเทีย ตอน 3: บทที่ 2 & ชี้แนะ 3ช. ผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 3ช.  เห็นสัตว์อะไร?; Bible...

read more

ให้เกียรติ หรือแค่ ป้อยอ…?

Posted by on 10-09-21 in Special Contents | 0 comments

ให้เกียรติ หรือแค่ ป้อยอ…?

ความรู้สร้างอำนาจ ลักษณะชีวิตสร้างความน่านับถือ…Bruce Lee แล้วที่คนอื่นยอมรับนับถือฉัน ใช่ของจริงหรือป่าว? หาคำตอบด้วยกันใน กาลาเทีย ตอน 2: บทที่ 1 & ให้เกียรติ Lift & 5ส ผ่าน...

read more

ขัดแย้งยังไง…ให้เข้าท่า?

Posted by on 27-08-21 in Special Contents | 0 comments

ขัดแย้งยังไง…ให้เข้าท่า?

ถ้าต้องการจะไปได้เร็ว จงไปคนเดียว แต่ถ้าต้องการจะไปได้ไกล ให้ไปด้วยกัน Robert Jones Gunn… แล้วถ้าจะไปแบบทั้งเร็ว & ไกล ทำไง? กาลาเทีย ตอน 1: บทนำ & ขัดแย้งเข้าท่า 2C หาคำตอบด้วยกันผ่าน...

read more

ปลดล็อค Ego (ฉันเก่ง)…ทำไง?

Posted by on 18-08-21 in Special Contents | 0 comments

ปลดล็อค Ego (ฉันเก่ง)…ทำไง?

หลงทาง ต้องเปลี่ยนทิศ หลงตัวเอง ต้องเปลี่ยนอะไร?  หาคำตอบด้วยกัน ใน ฟิลิปปี ตอน 3: ฟป 2 & หลงคิดว่าตนเป็นใหญ่ Over ผ่าน เกมกระตุกคิด… เพื่อเข้าใจ Over ภาพนี้เห็นอะไร? ; Bible Project…เพื่อตอบข้อ 1-3; Bible...

read more

รู้จัก VS รู้ใจพระคริสต์…แบบไหนโตจริง?

Posted by on 06-08-21 in Special Contents | 0 comments

รู้จัก VS รู้ใจพระคริสต์…แบบไหนโตจริง?

พระฉายของพระเจ้า ตอน 3: พระฉาย 2 & สวมใจ Read คนฉลาดรู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่ปราชญ์รู้ว่าคำถามคืออะไร…แล้วเพื่อรู้ใจพระเจ้า จะถามอย่างไร? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ Read...

read more