บทความคิดบวก+

Skill LessonParents SkillManagementSpirituality

มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 1

Posted by on 11-06-21 in Special Contents | 0 comments

มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 1

ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร เว้นแต่คนนั้นปีนเขาผิดลูก ?…มาทำให้แน่ใจว่าไม่ปีนผิดลูกด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & กรณีศึกษา...

read more

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 2

Posted by on 09-06-21 in Special Contents | 0 comments

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 2

“การให้” จะเป็นที่จดจำ ควรพิจารณาสิ่งใดก่อน ระหว่าง “เขาต้องการอะไร” VS “ฉันอยากให้อะไร” มาสร้างการให้ที่มีความหมายด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible story & กรณีศึกษา...

read more

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 1

Posted by on 03-06-21 in Special Contents | 0 comments

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 1

ชีวิตอยู่รอด  ด้วยสิ่งที่เราหามาได้ แต่ชีวิตมีค่า ด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป …Winston Churchill มาสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & กรณีศึกษา...

read more

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal

Posted by on 02-06-21 in Special Contents | 0 comments

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal

ชีวิตอยู่รอด  ด้วยสิ่งที่เราหามาได้ แต่ชีวิตมีค่า ด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป …Winston Churchill มาสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story &...

read more

มาระโก 1-10 & ถามกระตุกคิด Ask

Posted by on 01-06-21 in Special Contents | 0 comments

มาระโก 1-10 & ถามกระตุกคิด Ask

คนฉลาด รู้ว่าจะตอบอย่างไร คนมีปัญญา รู้ว่าจะถามอย่างไร…แล้วฉันล่ะรู้อะไร? มาฝึกฝนด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา...

read more

มก. 1-8 & รู้เปลี่ยนโลก ABC

Posted by on 28-05-21 in Special Contents | 0 comments

มก. 1-8 & รู้เปลี่ยนโลก ABC

การเรียนรู้ที่แท้จะไม่เกิดขึ้น จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏ…เอ แล้วฉันรู้มาก หรือ รู้จริง กันแน่? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา...

read more

แผ่นดินสวรรค์ & อารมณ์คล่อง Free

Posted by on 26-05-21 in Special Contents | 0 comments

แผ่นดินสวรรค์ &  อารมณ์คล่อง Free

ความร้อนใจฆ่าคนโฉด ความริษยาฆ่าคนเขลา…จะพ้นภัยจากอารมณ์ที่ไล่ล่านี้อย่างไร? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา...

read more

1 คร. 11-16 & คิดยืดหยุ่น Fit

Posted by on 12-05-21 in Special Contents | 0 comments

1 คร. 11-16 & คิดยืดหยุ่น Fit

ความรู้คืออำนาจ แต่เหนือกว่าความรู้คือความรัก…หากจะมีให้ครบ ต้องทำไง? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story &...

read more

บทบัญญัติ…ใหญ่สุด & ใจใหม่ TED

Posted by on 07-05-21 in Special Contents | 0 comments

บทบัญญัติ…ใหญ่สุด & ใจใหม่ TED

กระจกอย่างเดียวล้างหน้าไม่ได้ ฉันใด  กฎระเบียบอย่างเดียวก็เปลี่ยนคนไม่ได้ ฉันนั้น…แล้วทำไง? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา...

read more

1 คร. 1-10 & คิดแก้ปัญหา Exit

Posted by on 05-05-21 in Special Contents | 0 comments

1 คร. 1-10 & คิดแก้ปัญหา Exit

ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของทางออก เราก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา…มาร่วมกันสร้างทางออกผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา...

read more