“องค์กรพอเพียง”

Posted in Books

Facebook Twitter Email

คนไทยคนเคยกับคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” กันมานานกว่าทศวรรษ เชื่อหรือไม่ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไม่เพียงแต่นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเท่านั้น หากยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงาน “บริหารองค์กร” ได้อีกด้วย

อะไรคือหัวใจของ “องค์กรพอเพียง” คำตอบคือองค์กรที่ใช้ “คุณธรรม” เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทั้งด้านคนและกลยุทธ์การทำธุรกิจ และมีเป้าหมายสูงสุดเป็น “ความอยู่ดีมีสุข” ของพนักงาน มิใช่เพียงการมุ่งหวัง “ผลกำไร”

กระบวนการสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัย “หลักจิตวิทยา” ในการสื่อสาร ทั้งหมดนี้คือสิ่งทคุณหมอนักบริหารจัดการ “ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์” ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น “ลายแทงองค์กร” สู่ความสำเร็จยั่งยืน สำหรับ “ซีอีโอรุ่นลายคราม”

และเหมาะที่สุดสำหรับ “องค์กรธุรกิจไทย” ในการเตรียมพร้อมสู่โลกยุคหลังสังคมฐานความรู้ที่เน้นเรื่องความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม

เริ่มต้นที่องค์กรคุณเอง ด้วยข้อคิดที่บูรณาการศาสตร์ด้านคุณธรรม และหลักจิตวิทยาเข้าด้วยกันในการบริหารจัดการจาก “องค์กรพอเพียง” เล่มนี้ แล้วคุณจะพบว่า ทุกองค์กรนั้นสามารถที่จะ“ก้าวกระโดด” ได้ ด้วยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

468 ad