การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารที่มีประสิทธิผล”
มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552

468 ad