“เปิดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตด้วยจิตวิทยาเชิงบวก+”

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 How are you ผู้นำการจัดสัมมนาแบบ Positive Training ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตด้วยจิตวิทยาเชิงบวก+” (Positive Psychologymanagement skill +) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดาบอลล์รูม โดยมี ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจชั้นนำมากมาย โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับวิกฤตด้านต่างๆ เช่น การสร้างความสามารถเชิงบวกของสภาวะจิตใจในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ การสร้างทักษะด้านบวกในการต้านทานและรับมือกับความเครียดและอุปสรรคปัญหา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัว หนังสือเล่มที่ 3 ของ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ชื่อ “องค์กรพอเพียง” หนังสือที่ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับ “หลักจิตวิทยา” ในการบูรณาการปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้กับงาน “บริหารองค์กร” เพราะหัวใจของ “องค์กรพอเพียง” ใช้ “คุณธรรม” เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทั้งด้านคนและกลยุทธ์การทำธุรกิจ และมีเป้าหมายสูงสุดเป็น “ความอยู่ดีมีสุข” ของพนักงาน มิใช่เพียงการมุ่งหวัง “ผลกำไร” เท่านั้น

468 ad