“ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย…เชิญทางนี้”,,

Posted in Books

Facebook Twitter Email

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซา หลายองค์กรต้อง นำพาองค์กรให้อยู่รอด แต่หลายองค์กรก็ไม่สามารถฟันฝ่าคลื่นเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้

สำหรับองค์กรที่ต้องอยู่รอดต่อไปคงพยายามทำ ทุกวิถีทาง โดยต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ทุกคนผนึกกำลังช่วยกัน แต่ก็มีคำถามตามมาว่าแล้วจะทำ อย่างไร คำตอบที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้คือ ทุนทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในต่างประเทศ และในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเรื่องนี้ เท่าใดนัก

“ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย…เชิญทางนี้” นำเสนอ เรื่องราวของทุนทางจิตวิทยาซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์กรของคุณผ่านช่วงเวลาเลวร้ายในครั้งนี้ไปให้ได้ และยัง มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เนื้อหาเป็น องค์ความรู้ใหม่ แม้เวลาผ่านไป 5 ปี ก็ยัง สามารถใช้ได้อยู่ รูปแบบการนำเสนอเป็นแบบการเขียนเล่าเรื่องและยกเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทชีวิตและการทำงาน มีแบบสอบถาม ซึ่งเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วฝึกฝนจะ ทำให้เกิดความรู้เพิ่มในการที่จะ ปรับตัวได้ ทันต่อสภาวการณ์แวดล้อมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

468 ad