เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านแรก

Posted in Testimony

Facebook Twitter Email

คุณพชร ผิวหอม
ผู้จัดการสายงานการตลาดนครหลวง 1
สาขาถนนพระราม 9

“การอบรมได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ”

ได้เยอะ สิ่งที่ได้คือ คุณหมออบรมเป็นเรื่องจิตวิทยาโดยตรง จิตวิทยาการอยู่ร่วมกัน คนส่วนใหญ่เวลา อบรมเป็นเรื่องนอก เป็นความรู้ทั่วไป เป็นเรื่องไกลตัว แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องในตัว เรามองข้ามไป แต่เรื่องนี้เราสามารถนำมาใช้ได้ เรื่อง 7Q ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เรื่องแรกทักษะเริ่มต้น ทักษะความสัมพันธ์ใช้สำหรับงานประกันชีวิต พบผู้คนตลอด จะสร้างความสัมพันธ์อย่างไร ประการแรกยังไม่มีใครอบรมเรื่องนี้ มองเห็นขั้นตอนชั้นเจน ได้ทดลองปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ และนำมาใช้ได้เลย (แสดงว่า การปฏิบัติในห้องสำคัญมาก –โก้) สำคัญมาก อาจารย์ให้เราปฏิบัติ อาจารย์ให้ลองง่ายๆ เราทำ พูดคุย

“ความรู้ที่ได้นำไปใช้อย่างไรบ้างคะ”

1. ใช้สอนทีมงาน ฝึกอบรมทีมงานต่อจากคุณหมอ
2. นำไปปฏิบัติจริง ใช้จริง ควรทำอย่างไร เช่น การคืนดีกัน ได้ประโยน์เยอะ เพราะส่วนใหญ่ติดกับอีโก้ ติดกับตำแหน่ง ผู้ใหญ่จะเอ่ยคำขอโทษ ไม่ได้ มีฟอร์ม กลัวจะเสียฟอร์ม ผู้ใหญ่ผิดไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ ผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก ทำดีก็ควรให้รางวัล บางคนมองแต่ตัวเอง ตัวเองถูก หัวหน้าผิด เมื่อตัวเองเป็นหัวหน้าก็จะมองลูกน้องผิด ซึ่งไม่ใช่ ถูกก็คือถูก เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ว่าจะเป็นเล่นเป็นหัวหน้าเขาหรือลูกน้องเขา

“ฝากอะไรสำหรับคนที่พลาดการอบรมหรือไม่ได้มาคะ”

ในลักษณะฝ่ายขาย หากไม่ได้เข้าก็เสียดายแทน ถ้าบริษัทมีโอกาสให้คนอื่นเข้ามาอบรม ถ้าได้เข้าจะทำให้เขามองตัวตนได้ชัดเจน เป็นลักษณะจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกัน ในการทำงานร่วมกัน สร้างองค์กรด้วยกัน หากบริษัทจัดคอร์สแบบนี้อีก ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับภาคขึ้นไป อาจจัดเป็นคอร์ส ก็น่าจะได้ประโยชน์ เสียดาย เสียดายแทน

468 ad