ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านที่สอง

Posted in Testimony

Facebook Twitter Email

 

คุณจรัญ อินทร์เมือง
ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต 

“ชอบแบบเรียนหรือทักษะไหนคะ”

เรื่องเศรษฐกิจ ทางด้านการตลาด หาแนวคิดแก้ปัญหา เศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นคนแก้ ทำอย่างไรให้ผู้เอาประกันได้สิ่งดีที่มีคุณภาพ การประกันมีหลายเรื่อง เขาสามารถประคองชีพ และทำอย่างไรให้มีงานทำ ทำให้ลูกค้าฝากได้ เวลาป่วยก็สามารถเบิกค่าพยาบาลได้ เศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็ยังต้องป่วย ดูว่าแบบของบริษัทมีถึง 60-70 แบบ แบบไหนเบี้ยต่ำ ๆ เหมาะกับลูกค้า ตัวแทนของเราก็มีงานทำ น้องคนนั้น ไม่รู้จะขายใครไม่มีเบี้ยฝาก เพราะราคายางราคาตกเหลือเพียง 30 บาท หากวิธีรองรับ ดูเบี้ยที่ต่ำ ๆ

“อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดธุระหรือไม่ได้เข้าร่วมอบรมคะ”

โครงการนี้ ขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสผู้บริหารและวิทยากรเข้ามาอบรมแบบนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และบุคคลรอบข้างได้ประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยากให้ทางบริษัทจัดโครงการดีแบบนี้ให้กับผู้บริหารทุกระดับทุกท่าน จะเท่ากับเสริมการลงทะเบียน เสริมความรู้ วันนี้บริษัทลงทุนให้เรา อาจารย์สอน ชี้แนะ โอกาสอย่างนี้ น่าจะถ่ายทอดให้กับทุกหน่วยงาน

“ฝากถึงคุณหมอคะ”

      ขอบคุณคุณหมอ ที่ทำสิ่งดีให้กับสังคม ไม่เพียงแต่บริษัทไทยประกันเท่านั้น ให้กับหลาย ๆ กลุ่ม ไม่ลืมวันนี้ ขอให้คุณหมอเจริญก้าวหน้า มอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป

468 ad