ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านที่สาม

Posted in Testimony

Facebook Twitter Email

คุณบุญโสม พุทธิพงษ์
ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 56
สาขาสระบุรี

“อบรมแต่เช้า ชอบทักษะไหนคะ

หากถามว่าตั้งแต่เช้ามา ชอบตั้งแต่เริ่มต้น ที่อาจารย์หมอได้ถ่ายทอด และมีเทคนิคในการนำเสนอที่ดี ไม่ใช่สอนแบบผู้ใหญ่สอนเด็ก ให้เรามีความคิด และคิดตาม และได้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง เมื่อทำกิจกรรมและมองเห็นตัวตนเรามากขึ้น เห็นว่า จิตวิทยาบริหารเหมาะมากที่ผู้บริหารทุกท่านได้ความรู้ เรียนตรงนี้ตอกย้ำให้มั่นใจมากขึ้น และทำให้เราคิดในทางตรง นำมาบริหารทีมงาน องค์กร

“กลับไปเจอทีมงานอยากบอกอะไรคะ”

เบื้องต้น เห็นหัวข้อแล้ว ในจิตวิทยาการบริหารเราเคยเรียนมาหลายเรื่องแล้ว ตั้งแต่สองปีที่ผ่านมา ปีนี้เราก็เรียนมาแล้ว แต่ปีนี้เรียน ความรู้สึกของเราทำให้เราชัดเจนมากขึ้น ส่วนใหญ่เรียนแล้วจะนำไปสอนผู้บริหารที่ต่อจากเรา ผู้จัดภาค ผู้บริหารศูนย์ ได้รู้ว่าผู้นำจะต้องมีภาพแบบไหน ผู้นำจะต้องมีกิจกรรมแบบไหน คิดอยู่เสมอ การเรียนรู้จะต้องเพิ่มเติมและพัฒนา วันนี้ที่เรียนทั้งหมดเป็นเรื่องที่ละเอียดเยอะ อ.ไปค่อนข้างเร็ว พวกเราในรุ่นนี้ก็รับเร็วได้เหมือนกัน จะไปสรุปย่อ ๆ ออกมาเป็นอะไรที่เอาไปใช้อะไรที่ใช้ได้ง่าย ๆ เอาไปสอนงาน ในเชิงไปฝึกกับทีมงานกับผู้บริหารศูนย์ ผู้จัดการภาค เบื้องต้นก่อน ระดับผู้บริหารศูนย์คุณอยู่ระดับนี้ก่อนที่จะขึ้นเป็นภาค ขณะเดียวกันผู้จัดการภาคก็จะประชุมก่อนเลย บอกเขาก่อน ให้เขาก่อน ให้เขารู้ว่าอะไรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพราะผู้จัดการภาคเริ่มเข้าใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เดี๋ยวเราก็จะเริ่มประชุมผู้บริหารศูนย์ ผู้จัดการศูนย์ และให้ผู้จัดการภาคเป็นต้นแบบเป็นพี่เลี้ยง
“ทักษะทางจิตวิทยา จะนำไปใช้อะไรได้บ้างคะ”

ใช้กับลูกค้าก็ได้ ที่ผ่านมา ลูกค้าโดยตรงพี่มีเยอะ ลูกค้าส่วนตัวก็จะมีผู้จัดการภาคดูแล เป็นความตั้งใจในปีใหม่นี้ที่จะรีวิวลูกค้า ให้แนวทางกับทีมงาน เมื่อไปเยี่ยมลูกค้า นำของขวัญไปให้ และมีแบบสอบถาม-ทัศนคติเพิ่มเติม เป็นการรีวิวลูกค้า เพื่อสอบถามความต้องการและความจำเป็น รีวิว ข้อมูลที่มีทั้งหมด ว่าครอบครัวของเขาพอกับความจำเป็นที่ต้องทำประกันเพิ่มหรือเปล่า เมื่อเขามีรายได้เพิ่ม มีลูกมีหลาน เขามีความจำเป็นแบบไหน เขาก็มีการออมเงินแบบไหน เรียนรอบนี้แล้ว จะไปสอนทีมงาน ที่จะไปรีวิวลูกค้า เมื่อไปเยี่ยมลูกค้า กลับไปรีบประชุม

“จะบอกอะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าประชุมคะ”

ระดับฝ่าย 134 กว่าคน ระดับผู้จัดการสายก็มีเยอะ และมีผู้จัดการระดับภาคซึ่งเป็นวิทยากรของบริษัท เชื่อว่าหลายคนจะบอกหัวหน้า บอกสาย บอก ผอ. ว่าวิชาความรู้วันนี้ที่เรียน 6 ชม. เป็นสาระที่ผู้บริหารหลายท่านควรจะเรียนอย่างมาก เมื่อกี้เรียนอาจารย์ว่าจะให้ไปสอนที่สระบุรี มีราคาพิเศษหรือเปล่า

“ฝากถึงคุณหมอคะ”

การเรียนการสอนครั้งนี้ พวกเราประทับใจ (เป็นตัวแทนของพวกเราเลยก็ได้) ในการถ่ายทอด หลาย ๆ ท่านที่เราเรียนก็จะเน้นสอน ผู้นำต้องทำอย่างไร มีหลักทฤษฏีเยอะมาก แต่สิ่งที่คุณหมอได้มาสอนวันนี้ เป็นแนวคิดการสอนแบบผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่ ทำให้พวกเรารีแล็กซ์ ไม่ตึงมาก รับรู้ได้ มีกิจกรรมที่ดีมาก เรียนรู้ไปแล้วก็ปฏิบัติ ดึงทักษะที่เรามี ความคิดที่เรามีในกรอบในสมอง

468 ad