อยู่ก่อนแต่ง:ใครเป็นเหยื่อ?

Posted in Parents Skill

Facebook Twitter Email

อยู่ก่อนแต่ง:ใครเป็นเหยื่อ?

อย่างไหนจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ทางเพศ ได้ผลกว่ากัน ระหว่าง เผชิญหน้า กับ หลีกเลี่ยง

คมคิด: บุคคลจะหอบไฟไว้ที่อกของเขา โดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไหม้ได้หรือ
ในงานเลี้ยงรุ่น หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้พบกันมานาน ขณะยืนจิบไวน์คุยกันอยู่ริมฟลอร์เต้นรำในงาน “คุณเห็นผู้หญิงคนนั้นมั้ย” เขายกแก้วไวน์ชี้ไปทางผู้หญิงอ้วนตุ๊ที่กำลังเต้นรำอยู่กลางฟลอร์ “คนนุ่งกระโปรงแดงสั้นๆน่ะ”
“เห็นครับ”
“คุณดูซิ… อ้วนยังกะตุ่มมังกร ขายังกะขาช้าง ตัวก็ด้ำดำเหมือนกับดินหม้อ ทาหน้าปากยังกะงิ้ว”
“เพื่อนจึงยกมือขึ้นห้ามทัพพร้อมกล่าว “นั่นนะ ภรรยาผมเองครับ”
หนุ่มวัยรุ่นสำลักไวน์ พร้อมพูดออกมาว่า “แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วนะ ผมว่าผู้หญิงคนนี้หุ่นเธอก็เซ็กซี่ดีนะครับ”
หนุ่มวัยรุ่นคนนี้มองเพศตรงข้ามอย่างไร หากหนุ่มคนนี้เจอผู้หญิงที่รูปร่างดีๆ จะเกิดอะไรขึ้นในความคิดของเขา
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูง ขาดการเข้าใจ&รู้จักบังคับตน ประกอบกับค่านิยมที่ว่า “ไม่เป็นไรหากจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน” ทำให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรขึ้น ซึ่งวัยรุ่นชายเห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมากกว่าวัยรุ่นหญิง
ยิ่งกว่านั้น วัยรุ่นที่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแล้ว เห็นว่า การมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ วัยรุ่นที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์จะไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย (Pensri Tasnavites:2003)
ขณะที่สังคมเสนอทางออกไปในทางซ่อมแก้ปัญหา เช่น มีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ (ใช้ถุงยางอนามัย) แต่จะดีมั้ย ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสร้างนำซ่อม เช่น รู้จักควบคุมตนด้านอารมณ์เพศอย่างเหมาะสม (ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เล่นกีฬา ดนตรี เป็นต้น)
จิตวิทยาเชิงบวก มองว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านเพศให้เหมาะสมและยั่งยืนต้องเริ่มต้นที่ภายใน (Inside-Out) มิใช่ถูกกำหนดจากภายนอก ยกตัวอย่างเช่น เริ่มที่ค่านิยมที่ถูกต้อง เปลี่ยนจาก “ไม่เป็นไรหากจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานก็ให้ใช้ถุงยางอนามัย” มาเป็น “การมีภรรยาในทางบริสุทธิ์เป็นทางที่มีเกียรติยิ่ง” เป็นต้น
เนื่องจากทางออกแบบ “สร้างนำซ่อม” จะส่งผลดีนานาประการทั้งระดับบุคคลและระดับครอบครัวสังคม ได้แก่ ระดับบุคคล: ป้องกันปัญหาติดโรคเอดส์ โรคทางเพศสัมพันธ์, ตกเป็นเหยื่อทางเพศ, การเสียอนาคต, การมีลูกท่ามกลางความไม่พร้อม ระดับครอบครัวสังคม: ลดปัญหาทำแท้ง, การบาดหมางขมขื่นใจกันในเครือญาติ, การแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพื่อเราจะมีชัยชนะอย่างแท้จริงในเรื่องนี้ เรามาสำรวจตนเองก่อนว่า ช่วงที่ผ่านมา ท่านแสดงออกต่อแฟนที่กำลังดูใจกัน อย่างไรบ้าง?
กรุณา ? หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

1. ฉันมักอยู่ด้วยกันกับเขา/เธอสองต่อสองในที่ลับตาคน
2. ฉันไม่เห็นด้วยนักหรอกที่เขาทำล่วงเกินฉัน แต่ก็ไม่กล้าพูดออกมา
3. ในเมื่อ รักกันจริง จะถูกเนื้อต้องตัวล่วงเกินไปบ้าง…คงไม่เป็นไรหรอก
4. ก็ไปมาหาสู่กันตลอด หากเขา/เธอจะค้างด้วยสักคืน ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
5. อยู่ร่วมกันไปก่อน พอพร้อมก็ค่อยจัดงานแต่ง จะเป็นไรไป ใครๆเขาก็ทำกัน

หากท่านได้ ? ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ทักษะรักษาชีวิตบริสุทธิ์” ช่วยได้

ทักษะรักษาชีวิตบริสุทธิ์ (Stop sexual immorality)
(กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.HowAreYou.co.th)

ทักษะนี้เป็นวิธีเอาชนะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรซึ่งถือว่าเป็นความผิดบาปด้านการล่วงประเวณี (มธ5:28; 1ธส4:3-6) ประกอบด้วย 5 ประการ ย่อว่า CEASE (แปลว่า หยุด)ดังนี้
1. Consult ปรึกษาเพื่อน/ผู้ใหญ่ ด้วยคำปรึกษาที่ดีจะช่วยให้เกิดการรอบคอบรอบทิศ และไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเอง อีกทั้งไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์เพศของใคร
2. Emotion regulation บริหารอารมณ์ โดยร่วมมือกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดการรู้จักบังคับตน (กท5:22-23) ไม่ปล่อยให้อารมณ์เพศพาไป
3. Activity ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ปลูกต้นไม้ ฝึกดนตรี เล่นกีฬา เข้าชมรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อหันทิศอารมณ์เพศไปในทางที่เป็นประโยชน์
4. Stop หยุดพฤติกรรมเสี่ยงด้วย I statement โดยฝึกพูดแสดงความรู้สึกของตนอย่างเปิดเผยและสุภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นได้แก่ (ยกตัวอย่าง ผู้ชายมาถูกเนื้อต้องตัว ลวนลาม)

• ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจน: การที่คุณมาจับมือถือแขนของฉัน
• ฉันรู้สึก…(พร้อมให้เหตุผล): ฉันไม่ชอบ มันไม่ถูกต้อง
• บอกความต้องการและถามให้คิด: ฉันอยากให้เราพูดคุยกัน ให้เกียรติกันไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน ดีมั้ย

พฤติกรรมเสี่ยงก็มีหลายอย่าง เช่น ชวนไปกันสองต่อสอง ในที่ลับตาคน,ให้ดื่มเครื่องดื่มที่อาจผสมแอลกอฮอลล์ ขอไปเจอในที่พัก ขณะที่เราอยู่คนเดียว, เสนอพักห้องเดียวกันเพื่อแชร์ค่าห้อง, ฝนตกหนัก จึงขอพักค้างคืนด้วย อ้างว่าถ้าไม่ให้พัก ก็ไม่รักกันจริง, หาว่าเชย ไม่เคยไปไหนสองต่อสองหรือยังไง, เสนออยู่กันไปก่อน พร้อมแล้วค่อยแต่ง, ถ้าไม่ให้ค้างด้วย จะไปค้างกับคนอื่น

5. Enhancing value สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เช่น ค่านิยม “ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว”; “คนที่ล่วงประเวณีนั้น ทำผิดต่อร่างกายของตนเองซึ่งวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน”; “จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง”; “อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด”; “นี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ เว้นเสียจากการล่วงประเวณี 4ให้ท่านทุกคนรู้จักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ” เป็นต้น

 “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง” (1คร6:19)

 กับเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสสิ่งใดกับท่านบ้าง?

 บริษัท ฮาว อาร์ ยู จำกัด
17/164 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel / Fax : 02-942-2420
Email : training@howareyou.co.th

468 ad