ใครต้องการไอเดียดีๆ เชิญทางนี้

Posted in Management, Parents Skill

Facebook Twitter Email

 ใครต้องการไอเดียดีๆ เชิญทางนี้

อย่างไหนจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่ากัน ระหว่าง พูดลบวิจารณ์ใส่กัน กับ พูดบวกหนุนต่อยอดกันและกัน
คมคิด: ลิ้นของปราชญ์แจกจ่ายความรู้ และนำการรักษามาให้
“บ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อน ไก่ตัวหนึ่งกำลังคุ้ยเขี่ยอาหารอยู่แถวๆ ลานหน้ายุ้งฉาง ขณะที่กำลังขุดคุ้ยไปตามพื้นดินมันก็เหลือบไปเห็นพลอยเม็ดหนึ่งตกอยู่ เจ้าไก่สงสัยว่าพลอยเม็ดนี้อาจจะมีค่าเพราะมันส่องแสงเป็นประกายยามต้องแสงอาทิตย์ เจ้าไก่รำพึงในใจว่า ของชิ้นนี้คงมีราคา และเพื่ออาหารมื้อหน้าของฉัน ฉันจะนำไปแลกกับข้าวโพดน่าจะพอได้
หากเปรียบพลอยเม็ดนั้นเป็นดังไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจ เป็นไปได้หรือไม่ว่าในองค์กรของท่านมีเจ้าไก่อยู่จำนวนไม่น้อย ที่มีไอเดียดีๆ แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร อาจได้ประโยชน์แค่ข้าวโพดหรืออาหารมื้อหนึ่งเท่านั้น จะทำอย่างไรดี?

“การเปิดใจฟัง (Open-mindedness) เป็นปัจจัยเอื้อที่ช่วยให้เกิดการเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์ และคิดต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สมองซีกขวาทำงานอันเป็นที่มาของความหวัง อาจจะทำให้เกิดบรรยากาศนี้ขึ้นในองค์กรของท่านได้ด้วยการระดมสมองมุ่งทางออก ดังโมเดลฯ

ทักษะระดมสมองมุ่งทางออก (Solution-focused brainstorming) (กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.HowAreYou.co.th)
เป็นวิธีการกระตุ้นให้กลุ่มช่วยกันคิดหาไอเดียเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้สมองซีกขวา ประกอบด้วย 4 ขึ้นตอนย่อว่า ABCD ดังโมเดลฯ ซึ่งเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเชิงบวกต่างๆ ได้แก่

1. ทำอย่างไรให้ผลงานที่ออกมา ปริมาณสูงขึ้น คุณภาพดี ลดค่าใช้จ่ายลง ลดการสูญเสียลง
2. ทำอย่างไรให้ผลงานที่ออกมา สะอาด สะดวก เป็นระเบียบ ทันเวลา สนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
3. ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เกิดจากอะไรบ้าง จะนำมาสานต่อปีนี้อย่างไร
4. จุดแข็งของเราคืออะไร จะทำให้แตกต่าง เป็นที่รู้จักและตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งขึ้นได้อย่างไร
5. มีจุดอ่อนอะไรบ้างที่ควรปรับปรุง&ป้องกัน และจะทำอย่างไร
6. ฉันจะสนุกและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น หาก…
7. เพื่อฝ่าวิกฤติ…ทะลุเป้าหมายในปีนี้ นอกจากสิ่งทำเพิ่มดังกล่าวแล้ว ท่านคิดว่า อะไรที่ควรทำเพิ่มอีก จะฝากให้ใครทำดี และต้องการให้ฝ่ายอื่นสนับสนุนอย่างไรบ้าง
8. สรุปว่า ปีนี้ท่านจะทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้าง

“ปัญหาเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา”

ปัญหาอะไรที่ยังแก้ไม่ตก คนอื่นๆที่เขาเคยแก้ปัญหานี้ได้ เขาทำกันอย่างไร?

บริษัท ฮาว อาร์ ยู จำกัด
17/164 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel / Fax : 02-942-2420
Email : training@howareyou.co.th

 

468 ad