กอด…สร้างสุข

Posted in Management, Parents Skill, Special Contents

Facebook Twitter Email

(โดย ดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์. 4 March 2014)

หนึ่งกอด แทนพันคำ (Adapted from Ann Hood. 2014)

น้องฟ้า: แม่ค่ะ “หนูมาจากไหนค่ะ”
แม่พูน: “มาจากความรักของพ่อกับแม่จ้ะ”
น้องฟ้า: หนูงงอ่ะ
แม่พูน: งง อะไรคะ
น้องฟ้า: หนูที่วิ่งอยู่ในครัวนั่น มาจากความรักของพ่อแม่ ได้ไงอ่ะ
แม่พูน: เอ่อ…

คุณแม่ก็คิดไปซะไกลเชียว! (ฮา) แต่หากในครอบครัวได้พูดคุยกันได้อย่างเปิดใจในทุกเรื่องก็เป็นการดีนะครับ ช่วยเสริมสร้างความอบอุ่นความสุขในครอบครัวได้มากครับ ยิ่งกว่านั้นผมขอเสนออีกวิธี คือ “กอด”

จิตวิทยาเชิงบวกมองว่า “กอด” เป็นวิธีหนึ่งของการสัมผัสบำบัด (Touch therapy) สามารถเพิ่ม Oxytocin ในร่างกาย ทำให้สร้างความรู้สึกผูกพันต่อกัน ยิ่งกว่านั้น กอดกันยังช่วยลดความดัน ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดความเครียดกังวล ลดอาการซึมเศร้า และทำให้อารมณ์ดีขึ้น (Adapted from Health plus. 2014)

เพื่อตอบโจทย์ “ถ้าสามารถพูดจากใจต่อกัน และมีการเปิดใจกว้างรับฟังกันและกันได้มากๆ จะดียิ่ง จะทำได้อย่างไร?” ผมจึงออกแบบกิจกรรม “จดหมายจากใจ” โดยให้แต่ละคนเขียนถึงเพื่อนร่วมงาน 2 อย่าง ได้แก่ ก) ข้อดีที่ฉันประทับใจ,อยากขอบคุณ ข) ถ้าเปลี่ยนได้ อยากให้เปลี่ยนเรื่อง… จากนั้นก็ให้ทุกคนได้ทบทวนตนเอง (Self reflection) โดยอาศัยแนวคิดของ Music therapy บูรณาการเข้ากับ NLP (Neuro-Linguistic Programming) ด้วยการตั้งคำถามเชิงบวกย้อนนึกถึงสิ่งดีๆ ของกันและกัน จากนั้นก็ให้เดินไปหาและพูดกับคนที่เราเขียนจดหมายถึงนั้น

ทำให้เกิดบรรยากาศการสื่อสารเชิงบวก บางคนสัมผัสโอบกอดกัน ทำให้รู้สึกดีต่อกัน นำมาซึ่งการเปิดใจฟังกัน ผมใช้ทักษะนี้ในหลักสูตร “สร้างรักและผูกพัน…ด้วยสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยผมบรรยายให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ตลอดจนกลุ่มครอบครัวด้วย

วันนี้ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเป็นสุข ผมขอเสนอ 3 ข้อสังเกต ลองสำรวจดูครับ

แบบสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัว (Family strength Check) (กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ http://HowAreYou.co.th)
ช่วงที่ผ่านมา ชีวิตครอบครัวของท่าน เป็นอย่างไรบ้าง? (กรุณา√หน้าข้อตามจริง)
1. บ่อยครั้งที่ฉันไม่สามารถพูดสิ่งที่คิดหรือรู้สึกออกมาตรงๆได้
2. การตกลงเรื่องต่างๆร่วมกันเป็นไปได้ลำบาก เพราะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยพร้อมหน้ากัน
3. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ต่างคนต่างผลักภาระ

แปลผลและข้อเสนอแนะ: ยิ่งท่านมีมากข้อ แสดงว่าครอบครัวท่านมีความเข้มแข็ง น้อย เพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ ผมมีหลักสูตรแนะนำ ได้แก่ สร้างรักและผูกพัน…ด้วยสุนทรียสนทนา (Dialogue), EQ…กุญแจไขพลังแห่งความสุข, ยิ้มได้ก็หายเครียด (Stress management) และท่านสามารถดูตัวอย่าง Workshop ที่ https://www.youtube.com/user/yparanan/videos, สนใจกรุณาติดต่อผมผ่าน e-mail ที่ Yparanan@Gmail.com หรือฝากข้อความผ่าน facebook ที่ www.facebook.com/yparanan

————
ข้อมูลอ้างอิง

Ann Hood. (2014). Hug Quotes. Retrieved 4 March 2014. From http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/hug.html
Health plus. (2014). กอด…มหัศจรรย์แห่งสัมผัส. Retrieved 4 March 2014. From http://health.kapook.com/view10814.html
Day by Day. (2555). ฮา ฮิฮิ. กรุงเทพฯ: แอปเปิ้ล กรีน

468 ad