15 เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข…ไม่ปลูก ไม่รู้ !

Posted in Management, Parents Skill, Skill Lesson, Special Contents

Facebook Twitter Email

(โดย ดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์. 21 Jan 2013)

ทำไมยิ่งให้…ยิ่งได้?
คมคิด: บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง
บุคคลที่รดน้ำ เขาเองจะรับการรดน้ำ (Adapted from Proverbs 11:25, 2012)

ในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ คุณยายคนหนึ่งกำลังยืนตัวสั่นเทาที่ป้ายรถประจำทางซึ่งอยู่หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง คุณยายคนนั้นยืนอยู่นานแล้วนะ อากาศก็หนาวมากด้วย

พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์คนนั้นจึงเดินไปหาคุณยายแล้วพูดว่า “คุณยายคะ อากาศข้างนอกหนาวมากนะคะ คุณยายเข้าไปนั่งในร้านก่อนไหมคะ”
“ฉันไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรอกนะ…”
“ไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะ คะคุณยายเข้าไปนั่งจนกว่ารถเมล์จะมาเถอะค่ะ”
เพราะน้ำใจของพนักงานคนนั้น ร่างกายของคุณยายจึงปลอดภัยจากอากาศหนาวเหน็บในคืนนั้น

ผ่านไปอีกหลายวัน มีรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ ชายหนุ่มในชุดสูทก้าวลงมาจากรถยนต์คันนั้น พนักงานในร้านตกใจมาก เพราะชายหนุ่มผู้นั้นคือ แอนดรูว์ มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยของสหรัฐอเมริกา

“คุณคือคนที่ช่วยคุณยายคนหนึ่งให้ปลอดภัยจากความหนาวเหน็บเมื่อหลายวันก่อนใช่ไหมครับ”
“ค่ะ”
“คุณยายคนนั้นคือคุณแม่ของผมเองครับ” วันนั้นแอนดรูว์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปหลายชิ้น และเขายังชักชวนพนักงานคนนี้ให้ไปทำงานที่บริษัทของเขาอีกด้วย (สรุปความจากปาร์ก, ซอง ซอล. 2551)

อะไรทำให้พนักงานคนนี้ขายของได้อย่างมาก และได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน? ใช่แล้วครับ ความมีน้ำใจ ความรักห่วงใย ที่มีต่อลูกค้า

วันหนึ่งผมไปพูดเรื่อง “หัวใจบริการ” ให้บริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขายหนังสือชื่อดังของประเทศ ผมให้กฎทองในการบริการว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” หรือพูดให้ง่ายก็คือ “รักผู้อื่น เหมือนรักตนเอง” อันนำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า

จิตวิทยาเชิงบวกมองว่าความสุข…สร้างได้ อาทิ การรู้จักเป็นผู้ให้ เพราะชีวิตที่มีความหมายและเป็นสุขเกิดขึ้นจากการใช้ศักยภาพ สร้างคุณประโยชน์เพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อตนเอง (The Larger The more Meaning)

โอกาสเริ่มต้นปี 2013 เรามาสร้างสุขด้วยมือแห่งการให้ ด้วยใจแห่งความรัก ตลอดจนเติมเต็มคุณค่าให้ชีวิตด้วยหลากหลายแนวทาง เปรียบดังเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่เราปลูกได้เอง ท่านจะปลูกเมล็ดพันธุ์ใด เลือกจากแบบสำรวจนี้ด้วยกัน (Adapted from Corey, Gerald.2010)

แบบสำรวจ 15 แนวทางเพื่อเติมเต็มคุณค่าให้ชีวิต (กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.HowAreYou.co.th)
ใน 1-3 เดือนข้างหน้า ท่านปรารถนาให้ชีวิตท่านเกิดอะไรขึ้น? (กรุณา√หน้าข้อตามต้องการ)

1. ฝีกการเสียสละ การให้ เพื่อชนะนิสัยเห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ
2. ปรนนิบัติหรือทำสิ่งดีๆ ให้คนใกล้ชิด
3. หาโอกาสเปลี่ยนแปลงบางคน
4. บริจาคทรัพย์หรือลงมือทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
5. ใฝ่รู้ เปิดใจต่อประสบการณ์ใหม่ๆ
6. จัดเวลานิ่งสงบทบทวนตนเองเพื่อการเติบโตภายใน
7. วางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในอนาคต
8. ให้โอกาสตนเองในการคิดและเลือกเส้นทางชีวิตได้เอง
9. ฝึกมองเรื่องต่างๆ ในมุมมองที่สร้างสรรค์ ที่ต่างออกไป
10. มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากพระเจ้าหรือจิตวิญญาณเบื้องบน
11. เติมเต็มความชื่นใจยินดี อารมณ์ขัน เสียงหัวเราะให้ชีวิต
12. ลับคมสมอง ทายปริศนา ปัญหาเชาวน์ ดูหนังนักสืบ
13. สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
14. ลองทำบางสิ่งที่กล้าหาญ กล้าเสี่ยง (แบบเชิงบวก)
15. ฝึกฝนตนเองให้อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แปลผลและข้อเสนอแนะ: ยิ่งมีมาก ยิ่งแสดงว่ามีการเติมเต็มคุณค่าให้ชีวิตมาก เพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ ผมมีหลักสูตรแนะนำ ได้แก่ องค์กรแห่งความสุข…สร้างได้ด้วย Happy 8 (Happy workplace) , EQ…หัวใจแห่งพลังทีมสร้างสุข, สู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลังทีมคิดบวก สนใจTraining กรุณาติดต่อ 02-9422420; Yparanan@Gmail.com; www.HowAreYou.co.th; www.facebook.com/yparanan

“บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่ง บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ ยิ่งขัดสนก็มี” ท่านว่าจริงหรือไม่?

————
ข้อมูลอ้างอิง

Source: Adapted from Corey, Gerald. (2010:375) I never knew I had a Choice. 9th ed. CA: Brooks/Cole
ปาร์ก, ซอง ซอล. 2551. เรื่องเล่าดีๆ เติมเต็มหัวใจ2. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Proverbs 11:24-25 (2012). Biblica. Retrieved Feb 24,2012. From http://www.biblica.com/bible/browse-books/

468 ad