อ่านคนให้ออก…ต้องดูที่ 3 รู้

Posted in Management, Skill Lesson, Special Contents

Facebook Twitter Email

(โดย ดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์. 19 April 2014)

ท่านจะสังเกตอย่างไรว่า ใคร “เก่งจริง & ดีจริง”
คมคิด: ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา (Adapted from Matthew 7:16-17, 2012)

หญิงคนหนึ่งทูลว่า “ดิฉันและผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในเรือนเดียวกัน และดิฉันก็คลอดบุตรคนหนึ่ง ขณะที่นางนั้นอยู่ในเรือน เมื่อดิฉันคลอดบุตรได้สามวันแล้ว นางคนนี้ก็คลอดบุตรด้วย และเราทั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่กับเราทั้งสองในเรือนนั้น แล้วบุตรของหญิงคนนี้ก็ตายเสียในกลางคืน ด้วยเธอนอนทับ พอเที่ยงคืนนางก็ลุกขึ้น ขณะที่ดิฉันหลับนั้น เธอได้สลับเอาบุตรของดิฉันไป แล้วเอาบุตรที่ตายของเธอมาไว้แทน”
แต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่า “ไม่ใช่ เด็กที่เป็นเป็นบุตรของฉัน เด็กที่ตายเป็นของเจ้า”
หญิงคนที่หนึ่งพูดว่า “ไม่ใช่ เด็กที่ตายเป็นของเจ้า และเด็กที่เป็น เป็นของฉัน” เขาทั้งสองพูดกันดังนี้ต่อพระพักตร์กษัตริย์
แล้วกษัตริย์ซาโลมอนตรัสว่า “เอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ง” และตรัสสั่งมหาดเล็กที่ถือดาบว่า “จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อน และให้คนหนึ่งครึ่งหนึ่ง และอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง”
แล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลกษัตริย์ เพราะว่าจิตใจของเธออาลัยในบุตรของเธอ เธอว่า “ข้าแต่เจ้านายของดิฉัน ขอทรงมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เขาไป และถึงอย่างไรก็ดีอย่าทรงฆ่าเสีย” แต่หญิงอีกคนหนึ่งว่า “ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ”
แล้วกษัตริย์ตรัสตอบเขาว่า “จงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรก อย่าฆ่าเสียเลย เพราะนางเป็นมารดาที่แท้ของเด็กนั้น”

กษัตริย์ซาโลมอนใช้อะไรพิสูจน์แม่ตัวจริง? ใช่แล้วครับ…ความรักที่แม่มีต่อลูก ไม่ใช่คำพูด ไม่ใช่การแต่งกาย หรือรูปลักษณ์บุคลิกภายนอก สิ่งนี้เรียกว่า True self คือตัวตนจริงภายในของบุคคล หากเราอ่าน True self ของผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ ได้ล่ะก็ จะเกิดอะไรขึ้นครับ?

เย็นวันหนึ่งผมไปบรรยายเรื่อง “บริหารอย่างผู้หยั่งรู้” ให้กับระดับผู้บริหารของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง ผมเสนอคุณสมบัติ 2 อย่างที่ผู้บริหารที่เป็นดาวประจำรุ่ง (Level 5 executive) ต้องมี คือไม่ใช่เป็นผู้นำเพียงชั่วเวลาหนึ่งแล้วก็ตกกระป๋องไป แต่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความถ่อมใจ (Humility) และ ความมุ่งมั่นอย่างมืออาชีพ (Professional will) ซึ่งจะว่าไปแล้วผู้ว่าฯกทม.หากมี 2 อย่างนี้ด้วยก็จะดีไม่น้อย เพราะความถ่อมใจจะช่วยประสานสิบทิศได้ดี และ ความมุ่งมั่นแบบมืออาชีพจะทำให้แก้ปัญหาชาวกทมฯได้แบบตรงประเด็นและสำเร็จเป็นจริง

แต่ทั้งสองอย่างนี้จะสังเกตได้อย่างไรว่าเป็น True self ของคนคนหนึ่ง วันนี้ผมขอเสนอทักษะรู้จักตัวตน อาจช่วยได้ครับ

ทักษะรู้จักตัวตน (Knowing true self)
เป็นการทำความเข้าใจตัวจริงของบุคคลที่อยู่ภายใน (True self) ผ่านการสังเกตจากสิ่งที่เห็นได้ง่าย เช่น วิถีการใช้ชีวิต พฤติกรรม คำพูด ความรู้ความสามารถ เป็นต้น และจากสิ่งที่เห็นได้ยาก เช่น ทัศนคติ วิธีคิด อารมณ์ ความปรารถนา เจตนาแรงจูงใจ ค่านิยม เป็นต้น โดยอาจแบ่งระดับความเข้าใจได้เป็น 3 ระดับ เรียกง่ายๆ ว่า 3 รู้ ดังนี้ (Adapted from Suzanne C. De Janasz et al.2009)

1. รู้มือ หมายถึง รู้จักตัวตนผ่านผลงาน อันสะท้อนความรู้ความสามารถ ทักษะ ขีดความสามารถด้านต่างๆ ดูได้จากผลงาน ประสบการณ์
2. รู้หน้า หมายถึง รู้จักตัวตนผ่านบุคลิกความคิดที่ถูกนำเสนอออกมาภายนอก เช่น ระดับการศึกษา เพศ วัย เชื้อชาติ ภูมิลำเนา อาชีพ ตลอดจนแนวคิด นโยบาย เป็นต้น ดูได้จากประวัติการศึกษา การทำงาน
3. รู้ใจ หมายถึง รู้จักตัวตนผ่านบุคลิกความคิดที่อยู่ภายใน เช่น วิธีคิด อารมณ์ความรู้สึก เจตนาแรงจูงใจ ค่านิยม อุปนิสัยใจคอ ระดับคุณธรรมจริยธรรม ความรักการเสียสละ เป็นต้น ดูได้จากนภาษาท่าทาง (Body language) และปฏิกิริยาอัตโนมัติ (Immediacy response) เช่น การตอบคำถามที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน การตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน เป็นต้น

เพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ ผมมีหลักสูตรแนะนำ ได้แก่ ถอดรหัสภาวะผู้นำสไตล์ 7Habits (7อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล), เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย Big 5 Personality และท่านสามารถดูตัวอย่าง Workshop ที่ https://www.youtube.com/user/yparanan/videos, สนใจกรุณาติดต่อผมผ่าน e-mail ที่ Yparanan@Gmail.com หรือฝากข้อความผ่าน facebook ที่ www.facebook.com/yparanan

————

ข้อมูลอ้างอิง
Source: Adapted from Suzanne C. De Janasz et al.(2009:33-34).
Interpersonal Skills in Organizations. 3rd ed. New York: McGraw-Hill/Irwin

Proverbs 27:19, Matthew 7:16-17, I Kings 3:17-28 (2012). Biblica. Retrieved Feb 24,2012. From http://www.biblica.com/bible/browse-books/

468 ad