เพิ่มผลผลิตอย่างเหนือชั้น.. ด้วยพลังคิดนอกกรอบ

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

งานสัมมนา เพิ่มผลผลิตอย่างเหนือชั้น.. ด้วยพลังคิดนอกกรอบ
Creative Thinker Map
ณ โรงแรมจัสมินทร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
วันที่ 11 มิถุนายน 2553

468 ad