หลักสูตร คิดเชิงบวก กุญแจไขพลังสมอง

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

ธนาคารสินเอเซีย จัดงานบรรยาย หลักสูตร คิดเชิงบวก กุญแจไขพลังสมอง 
ณ โรงแรมราวินทรา พัทยา ในเดือนกุมภาพันธ์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับสูง 40 ท่าน

468 ad