1 คร. 1-10 & คิดแก้ปัญหา Exit

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของทางออก เราก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา…มาร่วมกันสร้างทางออกผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา

468 ad