ภาวะผู้นำ Boss 4.0…เป็นไง?

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

พระฉายของพระเจ้า 1 & ภาวะผู้นำ Boss ตอน 1

ที่ใดไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง…แล้วจะนำผู้คนที่แตกต่างหลากหลายอย่างได้ผล ทำอย่างไร?

หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ Boss. ; Bible Project…เพื่อตอบข้อ 1-3; กรณีศึกษา…เพื่อตอบข้อ 4-5

468 ad