เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว (Agile Teamwork)

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email
468 ad