อึดอัดกับอารมณ์? นี่คือ Win…3 วิธีเพิ่มสุขด้วยการให้อภัย (Forgiveness)

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

การถือโกรธ ไม่ต่างอะไรกับการดื่มยาพิษ โดยหวังว่าคู่อริจะสิ้นชีพด้วยยาพิษนั้น…Saint Augustine

468 ad