เปลี่ยนไว ใครรอด? นี่คือ 4 อุปนิสัยคนเก่งพลิกเกม (Game changer)

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ปัญหาไม่อาจแก้ได้ ด้วยมุมมองเดิมที่สร้างมันขึ้นมา…Albert Einstein แล้วจะแก้ได้ ต้องมองใหม่อย่างไร?

468 ad