ฉันยึดติด หรือ ยืดหยุ่น? นี่คือ Fix…3 สัญญาณชี้ & ทางแก้ (Flexible thinking)

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ความสำเร็จ = ยึดติดกับเป้าหมาย + ยืดหยุ่นกับวิธีการ…Y. Paranan แต่บางคนก็ยึดติดไปเสียหมด…ทำไง?

468 ad