โลกไม่แน่นอน สอนอะไร? นี่คือ HERO… 4 พลังบวกพลิกวิกฤติ

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากจะเปลี่ยน เรากำลังถูกท้าทายให้เปลี่ยนตัวเราเอง …Viktor E. Frankl แล้วจะเปลี่ยนตนเองเพื่อพลิกวิกฤติ จะเริ่มยังไง?

468 ad