ใครคือเหยื่อ? นี่คือ 5F…รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

มีความจริงมากมาย ที่เรายังไม่รู้ และมีความรู้มากมาย ที่ไม่ใช่ความจริง…Y. Paranan แล้วจะรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ ต้องทำไง?

468 ad