3 กล้า…ต้นแบบแห่งนักริเริ่มเชิงรุก (Be Proactive)

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด ไม่อาจพบอะไรใหม่…Albert Einstein แล้วริเริ่มแบบฉลาดเสี่ยง ต้องทำไง?

468 ad