7 วิธีปราบจอมป่วน

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

คำพูดพล่อยๆ ของบางคนเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้…Proverbs 12.18 แต่บางคนก็หัวดื้อ จะพูดยังไง?

468 ad