เหตุใดคนฉลาดจึงถ่อมตน? นี่คือ 2H…ความลับของคนมีปัญญา

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

ตัวชี้วัดความฉลาดที่แท้ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง…Albert Einstein บางคนรู้มาก แต่เปลี่ยนน้อย…ทำไม?

468 ad