ฉันด่วนสรุป ? นี่คือ 7 วิธีรู้ทันอคติ แบบมือ Pro

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

คนที่ฉลาดในการตัดสินใจ คือ คนที่รู้ว่าเมื่อใดไม่ควรไว้ใจตนเองRoy Baumeister แล้วฉันพลาดได้อย่างไร?

468 ad