“การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์ 5 Work”

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

เดือนธันวาคมที่ผ่านมา บรรยายหัวข้อ “การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์ 5 Work” 
บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ “ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ” 

468 ad