“สร้าง CMP ให้เวิร์กและรักองค์กร…ด้วยพลังคิดบวก”

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

วันที่ 17 ก.ย.52 บรรยายให้กับบริษัท C.M.P. โปรดักส์ จำกัด
หัวข้อ “สร้าง CMP ให้เวิร์กและรักองค์กร…ด้วยพลังคิดบวก”

468 ad