“รุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหาร”

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
        ได้จัดการฝึกอบรมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำเสียในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
“รุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหาร”
ในวันที่ 7 กันยายน 2552

468 ad