บทความคิดบวก+

Skill LessonParents SkillManagementSpirituality

โรม 9-16 & เติบโตผ่านการรับใช้ Act

Posted by on 28-04-21 in Special Contents | 0 comments

โรม 9-16 & เติบโตผ่านการรับใช้ Act

ท้อเป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร…มาเติบโตเป็นเพชรผ่านการรับใช้ด้วยกัน สไตล์ Act กับ Bible project ภาพรวม โรม 9-16 & เปโตรรักษาคนง่อย...

read more

โรม 5-8 & รักแม้ต่าง สไตล์ 3ให้

Posted by on 21-04-21 in Special Contents | 0 comments

โรม 5-8 & รักแม้ต่าง สไตล์ 3ให้

เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น เรียกว่ายอดนักคิด แต่รู้สึกในสิ่งที่คนอื่นเก็บซ่อนไว้ เรียกว่าผู้หยั่งรู้…มาสัมผัสใจกันและกัน สไตล์ 3ให้ ผ่าน Bible project ภาพรวม โรม 5-8 & เหตุการณ์เซาโลพบบารนาบัส...

read more

โรม 3-4 & บุคลิกที่น่าเชื่อถือ Trust

Posted by on 07-04-21 in Special Contents | 0 comments

โรม 3-4 & บุคลิกที่น่าเชื่อถือ Trust

หากไม่กล้าไว้ใจใคร ก็ไม่มีใครไว้ใจคุณ…แล้วฉันจะ “ไว้ใจ” ใครได้บ้าง? มาเรียนรู้ ผ่าน Bible project ภาพรวม โรม 3-4 & ชีวิตโยเซฟ...

read more

ข่าวประเสริฐ & ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 2P

Posted by on 02-04-21 in Special Contents | 0 comments

ข่าวประเสริฐ & ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 2P

เมื่อก่อนฉันเข้าใจว่า ผู้นำหมายถึงอำนาจ แต่วันนี้ ผู้นำหมายถึงความรัก…มหาตมะ คานธี มาเรียนรู้หัวใจการเป็นผู้นำผ่าน Bible project: ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ...

read more

โรม 1-2 & นักริเริ่มบุกเบิก 3 กล้า

Posted by on 31-03-21 in Special Contents | 0 comments

โรม 1-2 & นักริเริ่มบุกเบิก 3 กล้า

คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด ก็ไม่อาจเจออะไรใหม่…แล้วที่ผ่านมา ฉันเจออะไรใหม่บ้าง? มาสร้างสิ่งใหม่ สไตล์ 3 กล้า ผ่าน Bible project ภาพรวม โรม 1-2 & ชีวิตศักเคียส...

read more

กจ. 16-28 & มองบวก Sure

Posted by on 24-03-21 in Special Contents | 0 comments

กจ. 16-28 & มองบวก Sure

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากจะเปลี่ยน เรากำลังถูกท้าทายให้เปลี่ยนตัวเอง…ทำยังไง? มาเรียนรู้ด้วยกัน ผ่าน Bible project ภาพรวม- กิจการ 16-28 & เหตุการณ์หญิงม่ายกับน้ำมัน...

read more

ถามเป็นเห็นผล สไตล์ 3H

Posted by on 23-03-21 in Special Contents | 0 comments

ถามเป็นเห็นผล  สไตล์ 3H

แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาห์เวห์…แล้วแผนฉัน ใช่แผนพระเจ้าหรือป่าว? มาหาคำตอบผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยกัน...

read more

พลิกคอมเมนต์ให้เป็นบวก สไตล์ 3C

Posted by on 23-03-21 in Special Contents | 0 comments

พลิกคอมเมนต์ให้เป็นบวก สไตล์ 3C

แดดและฝน ทำให้ดอกไม้งอกงามได้ฉันใด คำติชมก็ฉันนั้น…มาพลิกคำวิจารณ์ให้เป็นบวกด้วยกัน ดังภาพ...

read more

กจ. 13-15 & ประสานพลัง Clear

Posted by on 17-03-21 in Special Contents | 0 comments

กจ. 13-15 & ประสานพลัง Clear

อารมณ์ไม่ใช่เงื่อนไข แต่เป็นทางเลือก ดังนั้นแตกต่างจึงเติมเต็มได้…ทำยังไง? มาเรียนรู้ด้วยกัน ผ่าน Bible project ภาพรวม- กิจการ 13-15 & การถกเถียงเรื่องการเข้าสุหนัตของคนต่างชาติ...

read more

กจ. 6-12 & ฉลาดยืดหยุ่น 3R

Posted by on 10-03-21 in Special Contents | 0 comments

กจ. 6-12 & ฉลาดยืดหยุ่น 3R

จะล้มลงกี่ครั้งไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือจงลุกขึ้น  อับราฮัม ลินคอล์น…มาเรียนรู้การลุกขึ้น สไตล์ 3R ผ่าน Bible project ภาพรวม- กิจการ 1-12 & เส้นทางสู่ดามัสกัส...

read more