บทความคิดบวก+

Skill LessonParents SkillManagementSpirituality

6 หลุมดำ…ผู้นำต้องรู้

Posted by on 16-07-21 in Special Contents | 0 comments

6 หลุมดำ…ผู้นำต้องรู้

พระฉายของพระเจ้า ตอน 2: ลก 7:1-10 & หลุมดำ 6ม. คนฉลาดเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง แต่ปราชญ์เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น…แล้วฉันเรียนรู้แบบไหน? Rick Warren หาคำตอบด้วยกันผ่าน...

read more

7เป็น…เคล็ดวิชาผ่อนคลาย

Posted by on 14-07-21 in Special Contents | 0 comments

7เป็น…เคล็ดวิชาผ่อนคลาย

ฟิลิปปี ตอน 2: ฟป 1-2 & สกัดจุดเครียด 7เป็น ความเครียดกังวลเหมือนเก้าอี้โยก คือสมองทำงานก็จริง แต่ก็ไม่ไปถึงไหน…แล้วทำไงดี? Erma Bombeck หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 7เป็น. ; Bible...

read more

เครียดง่าย…ใช่ฉันป่าว?

Posted by on 30-06-21 in Special Contents | 0 comments

เครียดง่าย…ใช่ฉันป่าว?

ฟิลิปปี ตอน 1: ฟป 1-2 & เครียดง่าย Heat สุขภาพกับเงินทองเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือเราจะรู้ค่า เมื่อเสียมันไป…แล้วฉันเสียไปกี่มากน้อยแล้ว? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ Heat. ; Bible...

read more

ภาวะผู้นำ Boss 4.0…เป็นไง?

Posted by on 25-06-21 in Special Contents | 0 comments

ภาวะผู้นำ Boss 4.0…เป็นไง?

พระฉายของพระเจ้า 1 & ภาวะผู้นำ Boss ตอน 1 ที่ใดไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง…แล้วจะนำผู้คนที่แตกต่างหลากหลายอย่างได้ผล ทำอย่างไร? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ Boss. ; Bible...

read more

ใคร่ครวญอย่างไร…ให้เต็มล้น?

Posted by on 23-06-21 in Special Contents | 0 comments

ใคร่ครวญอย่างไร…ให้เต็มล้น?

อฟ 4-6 & สัมผัสเต็มล้น 3T ตอน 2 ความสุข ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆ รอบตัวเรา…ซ่อนอยู่ไหนน้า? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 3T. ; Bible Story…เพื่อตอบข้อ 1-4...

read more

มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 2

Posted by on 18-06-21 in Special Contents | 0 comments

มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 2

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่เรียกว่านวัตกรรม จนกว่าจะ “ทำให้เกิดขึ้นจริง”…แล้วฉันใช่คนที่ “ทำให้เกิดขึ้นจริง” กี่มากน้อย? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 3ร. & Bible Story…เพื่อตอบข้อ 4-7 &...

read more

อฟ 4-6 & สัมผัสเต็มล้น 3T ตอน 1

Posted by on 16-06-21 in Special Contents | 0 comments

อฟ 4-6 & สัมผัสเต็มล้น 3T ตอน 1

สิ่งเล็กๆ ที่ฉันขอบคุณ สะท้อนสิ่งยิ่งใหญ่ที่ฉันสัมผัส…แล้วฉันสัมผัสอะไรที่ยิ่งใหญ่วันนี้บ้าง? หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 3T & Bible Project…เพื่อตอบข้อ 1-3 & กรณีศึกษา…เพื่อตอบข้อ...

read more

มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 1

Posted by on 11-06-21 in Special Contents | 0 comments

มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 1

ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร เว้นแต่คนนั้นปีนเขาผิดลูก ?…มาทำให้แน่ใจว่าไม่ปีนผิดลูกด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & กรณีศึกษา...

read more

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 2

Posted by on 09-06-21 in Special Contents | 0 comments

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 2

“การให้” จะเป็นที่จดจำ ควรพิจารณาสิ่งใดก่อน ระหว่าง “เขาต้องการอะไร” VS “ฉันอยากให้อะไร” มาสร้างการให้ที่มีความหมายด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible story & กรณีศึกษา...

read more

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 1

Posted by on 03-06-21 in Special Contents | 0 comments

อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 1

ชีวิตอยู่รอด  ด้วยสิ่งที่เราหามาได้ แต่ชีวิตมีค่า ด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป …Winston Churchill มาสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยกัน ผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & กรณีศึกษา...

read more