Testimonies

ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านที่สาม

Posted by on 01-11-12 in Testimony | 0 comments

ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านที่สาม

คุณบุญโสม พุทธิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 56 สาขาสระบุรี “อบรมแต่เช้า ชอบทักษะไหนคะ” หากถามว่าตั้งแต่เช้ามา ชอบตั้งแต่เริ่มต้น ที่อาจารย์หมอได้ถ่ายทอด และมีเทคนิคในการนำเสนอที่ดี...

read more

ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านที่สอง

Posted by on 01-11-12 in Testimony | 0 comments

ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านที่สอง

  คุณจรัญ อินทร์เมือง ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต  “ชอบแบบเรียนหรือทักษะไหนคะ” เรื่องเศรษฐกิจ ทางด้านการตลาด หาแนวคิดแก้ปัญหา เศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นคนแก้...

read more

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านแรก

Posted by on 01-11-12 in Testimony | 0 comments

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม ท่านแรก

คุณพชร ผิวหอม ผู้จัดการสายงานการตลาดนครหลวง 1 สาขาถนนพระราม 9 “การอบรมได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ” ได้เยอะ สิ่งที่ได้คือ คุณหมออบรมเป็นเรื่องจิตวิทยาโดยตรง จิตวิทยาการอยู่ร่วมกัน คนส่วนใหญ่เวลา...

read more