10 ค่านิยมแห่งความสุข…ที่เราเลือกได้

Posted in Magazines, Special Contents

Facebook Twitter Email

(โดย ดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์. 6 May 2014)

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ (Adapted from Acts 20:35, 2012)

Q: ผมลองใช้กิจกรรมที่คุณหมอเคยเสนอให้ทำเพื่อสร้างสุข เช่น เขียนจดหมายน้อยขอบคุณ อวยพรกัน ได้ผลดีมากๆ เลยครับ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คุณหมอมีอะไรแนะนำอีกบ้างครับ เพื่อสร้างสุขในชีวิตและการทำงาน
A: คุณหมอยุทธนา…ครั้งหนึ่งผมไปบรรยายเรื่อง “Happy worklife Happy workplace” ได้ให้มุมมองว่า “วัตถุนั้นซ่อมทุกข์ แต่ความรักนั้นสร้างสุข” แล้วก็ทำดนตรีบำบัดชุด “สร้างงานสร้างคุณค่า” ทำให้แต่ละคนได้ทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในองค์กร การได้ช่วยเหลือกัน การมีมิตรไมตรีต่อกัน และอื่นๆ แล้วเดินไปขอบคุณ ขอโทษ อวยพรกันและกัน ทำให้ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อสร้างสุขในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน ผมขอเสนอ 10 ค่านิยมแห่งความสุข ผ่านแบบสำรวจถัดไปนี้ครับ (Adapted from Richard Barrett. 2009).)

แบบสำรวจค่านิยมแห่งความสุข (Happy value check) (กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ http://HowAreYou.co.th)
ช่วงที่ผ่านมา ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง? (กรุณาให้แต้มจากแต่ละข้อจาก 0-100)
1. มีรถ, บ้าน, เสื้อผ้า, ความเป็นอยู่ที่ดี
2. มีเพื่อน, คนรู้จักมากๆ หลายวงการ
3. มีงานอาชีพที่สนุก, ท้าทายความสามารถ
4. มีชีวิตแต่งงาน, ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
5. สามารถเลือกเส้นทางชีวิตที่มีคุณค่าได้ด้วยตนเอง
6. ชนะนิสัยไม่ดีต่างๆ ของตนเอง, ได้เรียนรู้มีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆ
7. ได้เติบโตผ่านปัญหา เข้าใจคนและได้เปลี่ยนแปลงคน
8. ได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ, อนุรักษ์ธรรมชาติ
9. ได้ทบทวนชีวิตตนเอง ผ่านการนิ่งสงบ, สวดมนต์, อธิษฐานภาวนา, ละหมาด, นมัสการพระเจ้า
10. ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยใจรักอย่างไม่มีเงื่อนไข

แปลผลและข้อเสนอแนะ: แต่ละข้อที่ท่านให้แต้ม สะท้อนถึงค่านิยมที่ต่างระดับกัน ยิ่งระดับสูงก็ยิ่งนำมาซึ่งความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น กล่าวคือ…
• ข้อ 1-2 สื่อถึงค่านิยมระดับพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัย การยกย่องชื่อเสียง
• ข้อ 3-5 สื่อถึงค่านิยมระดับก้าวหน้า ได้แก่ ความสำเร็จ การได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ การแสวงหาคุณค่าของชีวิต
• ข้อ 6-10 สื่อถึงค่านิยมระดับสูง ได้แก่ การค้นพบและสร้างความหมายของการมีชีวิตอยู่, การได้เข้าถึงเป้าประสงค์ผ่านประสบการณ์ภายในหรือจากเบื้องบน, การได้รับการเติมเต็มและปลดปล่อยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อพัฒนาในเรื่องนี้ ผมมีหลักสูตรแนะนำ ได้แก่ องค์กรสร้างสุข ตอน Leader as a Coach, EQ…หัวใจแห่งพลังทีมสร้างสุข, สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วย Smart 7Q และท่านสามารถดูตัวอย่าง Workshop ที่ https://www.youtube.com/user/yparanan/videos, สนใจกรุณาติดต่อผมผ่าน e-mail ที่ Yparanan@Gmail.com หรือฝากข้อความผ่าน facebook ที่ www.facebook.com/yparanan
—–

ข้อมูลอ้างอิง
Richard Barrett. (2009). The seven level of Human motivation. Retrieved Oct,12. 2010. from http://www.valuescentre.com/business/slpconsciousness.htm
Acts 20:35, Colossians 3:14 (2012). Biblica. Retrieved 28 May 2012. From http://www.biblica.com/bibles

468 ad