บทความคิดบวก+

Skill LessonParents SkillManagementSpirituality

เครียดเชิงบวก มีจริงดิ? นี่คือ 3R…ผ่อนคลายฉับพลัน

Posted by on 24-11-23 in Special Contents | 0 comments

เครียดเชิงบวก มีจริงดิ? นี่คือ 3R…ผ่อนคลายฉับพลัน

ความเครียดไม่ได้ทำร้ายเราเสมอไป แต่วิธีรับมือกับมันต่างหากที่อาจทำร้ายเรา…Hans Selye แล้วจะรับมือแบบไหน ที่เห็นผลเร็ว? ...

read more

ฉันด่วนสรุป ? นี่คือ 7 วิธีรู้ทันอคติ แบบมือ Pro

Posted by on 24-11-23 in Special Contents | 0 comments

ฉันด่วนสรุป ? นี่คือ 7 วิธีรู้ทันอคติ แบบมือ Pro

คนที่ฉลาดในการตัดสินใจ คือ คนที่รู้ว่าเมื่อใดไม่ควรไว้ใจตนเอง… Roy Baumeister แล้วฉันพลาดได้อย่างไร? ...

read more

เหตุใดคนฉลาดจึงถ่อมตน? นี่คือ 2H…ความลับของคนมีปัญญา

Posted by on 25-10-23 in Special Contents | 0 comments

เหตุใดคนฉลาดจึงถ่อมตน? นี่คือ 2H…ความลับของคนมีปัญญา

ตัวชี้วัดความฉลาดที่แท้ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง…Albert Einstein บางคนรู้มาก แต่เปลี่ยนน้อย…ทำไม?...

read more

ABC…คุณสมบัติผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusive Leadership)

Posted by on 27-09-23 in Special Contents | 0 comments

ABC…คุณสมบัติผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusive Leadership)

ได้รู้จักกัน คือ จุดเริ่มต้น, ทำงานด้วยกัน คือ ความก้าวหน้า, ไม่ทอดทิ้งกัน คือ ความสำเร็จ…Henry Ford  จะสำเร็จอย่างที่ว่าได้…ผู้นำต้องเป็นยังไง?...

read more

Goal…รหัสลับปรับเข็มทิศ ชีวิตมีความหมาย

Posted by on 21-09-23 in Special Contents | 0 comments

Goal…รหัสลับปรับเข็มทิศ ชีวิตมีความหมาย

ชีวิตอยู่รอด  ด้วยสิ่งที่เราหามาได้ แต่ชีวิตมีค่า ด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป…Winston Churchill แล้วจะอยู่รอดแบบมีค่าล่ะ ทำไง?...

read more

7 วิธีปราบจอมป่วน

Posted by on 21-09-23 in Special Contents | 0 comments

7 วิธีปราบจอมป่วน

คำพูดพล่อยๆ ของบางคนเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้…Proverbs 12.18 แต่บางคนก็หัวดื้อ จะพูดยังไง?...

read more

3 กล้า…ต้นแบบแห่งนักริเริ่มเชิงรุก (Be Proactive)

Posted by on 22-08-23 in Special Contents | 0 comments

3 กล้า…ต้นแบบแห่งนักริเริ่มเชิงรุก (Be Proactive)

คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด ไม่อาจพบอะไรใหม่…Albert Einstein แล้วริเริ่มแบบฉลาดเสี่ยง ต้องทำไง?...

read more

ใครคือเหยื่อ? นี่คือ 5F…รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

Posted by on 17-07-23 in Special Contents | 0 comments

ใครคือเหยื่อ? นี่คือ 5F…รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

มีความจริงมากมาย ที่เรายังไม่รู้ และมีความรู้มากมาย ที่ไม่ใช่ความจริง…Y. Paranan แล้วจะรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ ต้องทำไง?...

read more

ฉันหนีปัญหา ? นี่คือ 3L…เคล็ดวิชา ถอดบทเรียน

Posted by on 04-07-23 in Special Contents | 0 comments

ฉันหนีปัญหา ? นี่คือ 3L…เคล็ดวิชา ถอดบทเรียน

ข้อแก้ตัวอาจซื้อเวลาให้คุณ แต่ข้อเรียนรู้ซื้ออนาคตทั้งหมดให้คุณ…Y.Paranan แต่บางคนกลับเลือกผิด เพราะอะไร? ...

read more